Het is een enorme eer om een bijzonder organisatie als CDTC te mogen aansturen.

Een bedrijf met zeer kundige professionals, ieder in zijn vak, verzorgen gezamenlijk een zeer bijzonder en effectief programma waarmee iedere deelnemer met zijn familie een vervolgstap zet in zijn ontwikkeling. Hiervan ooggetuigen te mogen zijn en een bijdrage te kunnen leveren is voor mij een zeer waardevol goed. Ik haal inspiratie uit het ondersteunen en coachen van anderen, het voorzien in een zo goed mogelijke organisatie wat de fundering vormt voor ons kundige team om zo optimaal mogelijk hun werk te kunnen uitvoeren, om het beste resultaat in therapie te kunnen leveren. Met als doel gezamenlijk een verschil te maken in de levens van onze deelnemers.
It inspires me to support and coaching others, providing the best possible organization, to create the foundation for our highly qualified team to be able to perform at their best, in order to deliver the best results in therapy. With the goal to make a difference in the lives of our participants.

?Together we are here to make the difference?